iEnglish

ระบบการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ
เหมือนเจ้าของภาษา

The Skin Clinic (TSC)

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างง่ายดาย
และเป็นธรรมชาติ

The Skin Clinic (TSC)

เรียนสนุก เรียนรู้ไว เข้าใจง่าย
เหมาะกับทุกวัยที่สนใจภาษาอังกฤษ

The Skin Clinic (TSC)

ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในครอบครัว
คือช่วงเวลาที่ลูกรักสนุกเพลิดเพลินไป
กับการเรียนรู้ใหม่ๆไม่รู้จบไปกับ iEnglish

iEnglish Thailand ระบบการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมือนเจ้าของภาษา

ระบบการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมือนเจ้าของภาษา

การเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อทุกๆ คน

โดยเรียนรู้และฝึกฝนผ่าน บทความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ จากต้นฉบับภาษาอังกฤษจำนวนมหาศาล

บทความ

เสียง

รูปภาพ

วิดีโอ

คืออะไร

สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับการอยู่ท่ามกลางเจ้าของภาษาด้วยสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจำนวนมหาศาล เด็กๆ สามารถฝึกฝนการฟัง และการอ่านที่ตรงกับระดับความเข้าใจของตนเองได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายจึงทำให้สามารถเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ดร.ชัชวาล คงผึ้ง

ที่ปรึกษาให้กับ iEnglish

ประสบการณ์การทำงาน

  • งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

  • งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

  • งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคิดตามทฤษฎี ของ Bloom Taxonomy

  • หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English / Mini English / Intensive English programs ของโรงเรียนมัธยมศึกษา

  • ผู้ประสานงานครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ

  • อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ

  • อาจารย์สอนวิชา Independent Study

  • วิทยากรพิเศษเกี่ยวกับ English Reading and Thinking Skills

  • วิทยากรพิเศษเกี่ยวกับ Educational Research

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างง่ายดาย และ เป็นธรรมชาติ

เด็กๆ เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ เมื่อไหร่กันนะ

พื้นที่ในสมองของมนุษย์ที่ควบคุมการเรียนรู้ภาษา

0-2 ปี

นั้นเป็นช่วงที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาจากการฟังผ่านบุคคลรอบข้าง

3-4 ปี

เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ดีที่สุด สำหรับสร้างความเข้าใจในความหมายของคำ ผ่านการดูวิดีโอภาษาอังกฤษ

5-11 ปี

เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด สำหรับการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนต์และตัวหนังสือ และก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาเขียนด้วยเช่นกัน

หลัง 12 ปี

ความยากในการเรียนภาษาจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Ages

วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กในวัยต่างๆ

0-2 ปี

โหมด EL

ด้วยเพลงคลาสสิกสำหรับเด็ก เพื่อป้อนสำเนียงภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา สามารถเสริมสร้างเด็กเข้าสู่อินเตอร์ได้ แม้ว่าครบครัวคุณจะไม่ใช่ครอบครัวสองภาษาก็ตาม

3-4ปี

การ์ตูนแอนิเมชั่นภาษาอังกฤษ

เมื่อเด็กได้ยินคำศัพท์ ก็สามารถเข้าใจความหมายได้ทันที พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อซึมซับการเรียนเป็นธรรมชาติได้

5-11 ปี

โหมด ETP

ผสมผสานระหว่างความบันเทิงและการเรียนรู้ได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ นำทางเด็กสู่ขั้นการอ่าน โดยผ่านหนังสือภาษาอังกฤษมากกว่า 20, 000 เล่ม ซึ่งนำอ่านโดยครูชาวต่างชาติกว่า 400 ท่าน

12 ปี ขึ้นไป

สำหรับนักเรียนมัธยม

เพื่อเพิ่มคะแนนวิชาภาษาอังกฤษนอกจากการอ่านหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษจำนวนมากแล้ว ยังสามารถอัปโหลดหนังสือเรียนที่สอดคล้องกับผู้เรียนได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือก

6 ข้อดีที่ช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษ

ด้วยสื่อการเรียนภาษาอังกฤษคุณภาพสูงจำนวนมาก

วัดผลได้อย่างแม่นยำสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

การออกเสียงต้นฉบับของครูเจ้าของภาษาอังกฤษและชาวต่างชาติมากกว่า 400 ท่าน

การแก้ไขเสียงอัจฉริยะปลูกฝังสำเนียงภาษาอังกฤษที่ดี

ผู้ปกครองสามารถติดตามผลการเรียนภาษาอังกฤษของบุตรหลานได้ผ่าน application

ได้เรียนรู้ภาษาอย่างง่ายและสนุกสนาน พร้อมกับภาพ  วิดีโอประกอบ

ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในครอบครัว คือช่วงเวลาที่ลูกรักสนุกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ไม่รู้จบไปกับ

ทดลองเรียนฟรี คลิกเลย!

ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในครอบครัว คือช่วงเวลาที่ลูกรักสนุกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ไม่รู้จบไปกับ

ทดลองเรียนฟรี คลิกเลย!

บทความ

มาเรียนภาษาอังกฤษกับ

กันนะคะ

ทดลองเรียนฟรี คลิกเลย!

บทความ

มาเรียนภาษาอังกฤษกับ

กันนะคะ

ทดลองเรียนฟรี คลิกเลย!

ที่ตั้ง

ห้อง 1103 ชั้น 11 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

ห้อง 1107 ชั้น 11 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

All rights reserved © 2021  iEnglish Thailand