เรียนภาษาอังกฤษด้วย ระบบการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมือนเจ้าของภาษา

การเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อทุกๆ คน

โดยเรียนรู้และฝึกฝนผ่าน บทความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ จากต้นฉบับภาษาอังกฤษจำนวนมหาศาล

บทความ

เสียง

รูปภาพ

วิดีโอ

โดยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษาแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ได้ฝึกฝนผ่านการฟังและการอ่านจำนวนมาก จนทำให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ระดับทักษะภาษาอังกฤษในอาเซียน 8 ประเทศ

สิงคโปร์

ระดับสูงมาก (635 คะแนน) อันดับ 4 ของโลก

 • ใช้ภาษาเหมาะสมตามสถานการณ์

 • อ่านภาษาระดับสูงได้ง่าย

 • ต่อรองสัญญาภาษาอังกฤษได้

ฟิลิปปินส์

ระดับสูง (592 คะแนน) อันดับ 18 ของโลก

 • นำเสนองานภาษาอังกฤษ

 • เข้าใจรายการ TV ภาษาอังกฤษ

 • อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

มาเลเซีย

ระดับสูง (562 คะแนน) อันดับ 28 ของโลก

 • นำเสนองานภาษาอังกฤษ

 • เข้าใจรายการ TV ภาษาอังกฤษ

 • อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

เวียดนาม

ระดับต่ำ (486 คะแนน) อันดับ 66 ของโลก

 • นำทางนักท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ

 • พูดคุยภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่ง

 • เข้าใจอีเมล์ได้ระดับหนึ่ง

อินโดเนียเซีย

ระดับต่ำ (466 คะแนน) อันดับ 80 ของโลก

 • นำทางนักท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ

 • พูดคุยภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่ง

 • เข้าใจอีเมล์ได้ระดับหนึ่ง

เมียนมา

ระดับต่ำมาก (429 คะแนน) อันดับ 93 ของโลก

 • แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

 • เข้าใจสัญลักษณ์ได้ระดับหนึ่ง

 • บอกเส้นทางได้ระดับหนึ่ง

กัมพูชา

ระดับต่ำมาก (423 คะแนน) อันดับ 97 ของโลก

 • แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

 • เข้าใจสัญลักษณ์ได้ระดับหนึ่ง

 • บอกเส้นทางได้ระดับหนึ่ง

ไทย

ระดับต่ำมาก (419 คะแนน) อันดับ 100 ของโลก

 • แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

 • เข้าใจสัญลักษณ์ได้ระดับหนึ่ง

 • บอกเส้นทางได้ระดับหนึ่ง

แสดงข้อมูลจาก 112 ประเทศ มีข้อมูลประเทศอาเซียน 8 ประเทศ ยกเว้นบรูในฯ และ สปป.ลาว
*อ้างอิงจาก ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์  www.aseanthai.net**

ระบบการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมือนเจ้าของภาษา

฿45,999
(พร้อมสมัครสมาชิกฟรี!!!ทั่วประเทศ)

สิทธิ์การใช้งาน 3 ปี / ดูแลระบบ 3 ปี
แท็บเล็ต 1 เครื่อง

 • หนังสือต้นฉบับกว่า 20,000 เล่ม

 • วิดีโอแอนิเมชั่นต้นฉบับกว่า 20,000 นาที

 • การอ่านออกเสียงโดยครูเจ้าของภาษาชาวอังกฤษและชาวอเมริกันจำนวนมากกว่า 400 คน

 • ระบบ AI ช่วยปรับแต่งเส้นทางการเรียนรู้สำหรับเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ

เด็กๆ เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ เมื่อไหร่กันนะ

พื้นที่ในสมองของมนุษย์ที่ควบคุมการเรียนรู้ภาษา

0-2 ปี

นั้นเป็นช่วงที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาจากการฟังผ่านบุคคลรอบข้าง

3-4 ปี

เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ดีที่สุด สำหรับสร้างความเข้าใจในความหมายของคำ ผ่านการดูวิดีโอภาษาอังกฤษ

5-11 ปี

เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด สำหรับการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนต์และตัวหนังสือ และก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาเขียนด้วยเช่นกัน

หลัง 12 ปี

ความยากในการเรียนภาษาจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กในวัยต่างๆ

0-2 ปี การฟังซ้ำ

iEnglish ได้ออกแบบพัฒนาเนื้อหาสำหรับทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะ

โหมด EL (Extensive Listening)

ด้วยเพลงคลาสสิกสำหรับเด็ก เพื่อป้อนสำเนียงภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา iEnglish  สามารถเสริมสร้างเด็กเข้าสู่อินเตอร์ได้  แม้ว่าครอบครัวคุณจะไม่ใช่ครอบครัวสองภาษาก็ตาม

เนื้อหาเหมาะสมที่สุดสำหรับ
3-4 ปี

มีการ์ตูนแอนิเมชั่นภาษาอังกฤษต้นฉบับจำนวนมาก

โหมด V&A (Video and Audio)

เมื่อเด็กได้ยินคำศัพท์ ก็สามารถเข้าใจความหมายได้ทันที พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กซึมซับการเรียนเป็นธรรมชาติได้

เนื้อหาที่จำเป็นต้องเรียนสำหรับ
5-11 ปี 

iEnglish ได้ออกแบบ

โหมด ETP (English Through Pictures)

อย่างตั้งใจ ซึ่งผสมผสานระหว่างความบันเทิงและการเรียนรู้ ได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ นำทางเด็กเข้าสู่ขั้นการอ่านโดยผ่านหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษมากกว่า 20,000 เล่ม ซึ่งนำอ่านโดยครูชาวต่างชาติกว่า 400 ท่าน  ไม่เพียงแต่ให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่น แต่ยังให้เด็กรู้สึกสนุกไปกับการเรียนอีกด้วย

13-18 ปี เวลาที่ดีที่สุด
สำหรับนักเรียนมัธยมต้น
และมัธยมปลายในการเพิ่มคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ

นอกจากการอ่านหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษจำนวนมากแล้วยังสามารถอัปโหลดหนังสือเรียนที่สอดคล้องกับผู้เรียนได้อีกด้วย

มีบททบทวนก่อน – หลังการเรียน
เพื่อการพัฒนาการอ่านให้ได้ผลทันที

และยังมีระบบฝึกการฟัง การพูด พร้อมระบบการวัดระดับรวมทั้งได้รวบรวมข้อสอบจริงในการสอบ เข้ามัธยมศึกษาตอนปลายของแต่ละที่มีแบบฝึกล่วงหน้าเสมือนจริง  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบจริงได้ง่ายขึ้น

ผู้ใหญ่

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไปได้ตรงตามระดับความสามารถ

มีการนำอ่านโดยเจ้าของภาษาจำนวนมาก พร้อมกับการได้ฝึกออกเสียงด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง จะช่วยทำให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจกับชาวต่างชาติมากขึ้น

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ใช้เวลา 40 นาที/ วัน

iEnglish มีเนื้อหาการเรียนรู้หลัก 4 ส่วนด้วยกัน

ETP

ETP หรือ English Through Pictures เป็นการได้เล่นและเรียนรู้ไปพร้อมกัน ด้วยการค้นหาวัตถุที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพ และจากการฟังการออกเสียงซ้ำ ๆ จากเจ้าของภาษา

V&A

มีการจัดเนื้อหาเสียงต้นฉบับคุณภาพสูง และวิดีโอสั้นๆให้เหมาะสมตามกลุ่มช่วงอายุ หลังจากนั้นจะมีการใช้เกมเพื่อทดสอบว่าเข้าใจในเนื้อหาที่ดูไปหรือไม่

EL

มีการเรียนรู้ภาษาขั้นต้นเริ่มจากการเลียนแบบจากการฟังเพลงเด็กภาษาอังกฤษ การเลียนแบบภาษาด้วยเพลง การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร์ โดยใช้การตอบสนองทางการมองเห็นและการได้ยิน เพื่อให้สมองซึมซับและสะสมสื่อที่ส่งมาโดยมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้สมองมีการพัฒนาทางด้านภาษาได้อย่างรวดเร็วขึ้นอีกด้วย

BOOKS

มีการฟังและการอ่านจำนวนมากเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หัวใจหลักของการฟังและการอ่าน คือการเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ หนังสือกว่า 20,000 เล่ม มีเนื้อหาครอบคลุมการอ่านทั้ง 5 แบบ จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกการออกเสียงได้ถูกต้องด้วยระบบประเมินเสียงอัจฉริยะ AI

อีเมล

[email protected]

ที่ตั้ง

ห้อง 1107 ชั้น 11 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

© iEnglish Thailand​ All right reserved